Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Firma budowlana - najwyższa jakość w rozsądnej cenie

Kontakt z nami

MIWOBUD - Wojciech Królewiak
00-626 Warszawa
ul. Marszałkowska 9/15 lok.5

miwobud@gmail.com
tel 606 22 37 66

FB YT

Imię i nazwisko

Twój adres e-mail

Czy jesteś robotem?

Zapytanie

Wysyłając formularz oświadczam że zapoznałem się z treścią polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu przedstawienia oferty.

Naprawa więźby dachowej wiąże siÄ™ ze zdjÄ™ciem pokrycia dachowego. Dopiero wtedy można dokonać szczegóÅ‚owych oglÄ™dziny. Należy dokÅ‚adnie sprawdzić, czy więźba siÄ™ nie wypaczyÅ‚a. Oceniany jest też stopieÅ„ zużycia drewna – przegnicia i to, czy zostaÅ‚o ono zaatakowane przez owady albo grzyby. Uszkodzone elementy muszÄ… zostać usuniÄ™te w caÅ‚oÅ›ci lub ich części – nawet te, które znajdowaÅ‚y siÄ™ w sÄ…siedztwie grzybni. Usuwane jest również zbutwiaÅ‚e drewno albo w znacznym stopniu uszkodzone przez owady. Wymiana noÅ›nych elementów więźby odbywa siÄ™ po wczeÅ›niejszym ich odciążeniu – podparciu sÄ…siadujÄ…cych z nim fragmentów więźby. Nie zawsze jednak trzeba wymieniać uszkodzone krokwie. CzÄ™sto wystarczy je wzmocnić. Można to zrobić, obkÅ‚adajÄ…c dwustronnie krokiew deskami najczęściej gruboÅ›ci 32 mm i skrÄ™cajÄ…c Å›rubami albo podpierajÄ…c, na przykÅ‚ad dodatkowymi zastrzaÅ‚ami – elementami Å‚Ä…czÄ…cymi krokiew ze sÅ‚upem. Jeszcze inny sposób to zmniejszenie obciążenia krokwi przez dodanie dodatkowej miÄ™dzy już istniejÄ…ce. Bardzo czÄ™sto okazuje siÄ™, że drewniana konstrukcja odksztaÅ‚ciÅ‚a siÄ™ pod ciężarem dachu. W takiej sytuacji powierzchniÄ™ krokwi wyrównuje siÄ™ przez tak zwane nadbitki. Wszystkie drewniane elementy, które sÄ… używane do naprawiania więźby, powinny być wczeÅ›niej zaimpregnowane. Po wymianie wszystkich elementów można przystÄ…pić do wstÄ™pnego krycia dachu.