Malowanie ścian w Warszawie

Sufit malujemy wałkiem zamocowanym na kiju teleskopowym
– od okna cofając się w głąb pokoju; za każdym razem nakładamy
farbę na zachodzące brzegami na siebie kwadraty o powierzchni ok. 1 m2.
Pierwsza warstwa farby powinna być nakładana równolegle do ściany,
przez którą “wchodzi” do wnętrza najwięcej światła, a, a druga prostopadle.
Podczas malowania ścian obowiązuje ta sama zasada – najpierw narożniki
i miejsca trudno dostępne (np. wnęki okienne i ściany za kaloryferami).
Ważne jest też ustalenie, czy kolor farby, którą pomalowaliśmy
sufit, ma schodzić na ściany, a jeśli tak, to ile.