Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Firma budowlana - najwyższa jakość w rozsądnej cenie

Kontakt z nami

MIWOBUD - Wojciech Królewiak
00-626 Warszawa
ul. Marszałkowska 9/15 lok.5

miwobud@gmail.com
tel 606 22 37 66

FB YT

Imię i nazwisko

Twój adres e-mail

Czy jesteś robotem?

Zapytanie

Wysyłając formularz oświadczam że zapoznałem się z treścią polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu przedstawienia oferty.

Wybór pokrycia dachowego wiąże siÄ™ z cenÄ…, a także preferowanymi wzglÄ™dami estetycznymi i technicznymi. Dla rozwiÄ…zaÅ„ konstrukcyjnych jednym z najistotniejszych aspektów jest ciężar pokrycia. Im cięższy dach, tym Å‚atwiej o zmiany w rozstawie Å‚at oraz przekrojach krokwi. W budownictwie mieszkaniowym wyróżnia siÄ™ pokrycia ciężkie (dachówki ceramiczne oraz cementowe) i pokrycia lekkie (papy, blachy dachowe, gonty bitumiczne). Ważny jest także kÄ…t pochylenia poÅ‚aci dachowej, albowiem wiÄ™kszość materiaÅ‚ów pokryciowych można używać wyÅ‚Ä…cznie przy Å›ciÅ›le okreÅ›lonym kÄ…cie pochylenia.

Wyróżniamy nastÄ™pujÄ…ce rodzaje pokryć dachowych w budownictwie:

Dachówki ceramiczne sÄ… one wytwarzane z uszlachetnionej gliny i posiadajÄ… rozmaite ksztaÅ‚ty, przekroje (pÅ‚aski, wyprofilowany) i o różnÄ… gÅ‚Ä™bokość tÅ‚oczenia. Do zalet dachówek ceramicznych zaliczamy: dużą odporność na zmiany temperatury oraz ogieÅ„; trwaÅ‚ość, tÅ‚umienie haÅ‚asów z zewnÄ…trz; Å‚atwość wymiany pojedynczej dachówki, która ulegÅ‚a zniszczeniu; można ich używać nawet przy najbardziej skomplikowanym ksztaÅ‚cie dachu; dachówki zapewniajÄ… doskonaÅ‚Ä… wentylacjÄ™ dachu.

Dachówki cementowe (betonowe) Produkowane sÄ… z mieszaniny cementu, wody, piasku, pigmentów i plastyfikatorów. Tak wyrobiona masa betonowa jest walcowana, ciÄ™ta oraz wytÅ‚aczana w formach aluminiowych. Tego rodzaju dachówki sÄ… dużo taÅ„sze od ceramicznych. Dachówki cementowe warto wybrać ze wzglÄ™du na: ich trwaÅ‚ość, niepalność i dobre tÅ‚umienie haÅ‚asu, Å‚atwość w naprawie (tych elementów, które ulegÅ‚y uszkodzeniu, a nie caÅ‚oÅ›ci pokrycia), wytrzymaÅ‚ość na zmiany temperatury oraz promieniowanie UV, dobrze zabezpieczajÄ… przed porastaniem mchem, ograniczajÄ… również wystÄ™powanie wykwitów wapiennych, montaż tego rodzaju pokrycia nie wymaga odeskowania więźby dachowej, nadajÄ… siÄ™ do dachów o skomplikowanych ksztaÅ‚tach.

Blachy dachowe (blachodachówki, blacha trapezowa i blachy pÅ‚askie) WystÄ™pujÄ… w formie arkuszy. Wykonuje siÄ™ je z cyny, stali ocynkowanej, aluminium czy miedzi. Te z dodatkiem aluminium sÄ… odporne na korozjÄ™. Ponadto blachy dachowe sÄ…: materiaÅ‚em niepalnym, szczelnym, trwaÅ‚ym, elastycznym, tanim i lekkim.

Papa wyrabia siÄ™ jÄ… z warstwy noÅ›nej (bÄ…dź kilku warstw), którÄ… stanowi osnowa nasycona materiaÅ‚em bitumicznym.

Gonty (dachówki) bitumiczne sÄ… to prostokÄ…tne pasy wykonane z modyfikowanej papy asfaltowej. Dolne krawÄ™dzie tych prostokÄ…tów sÄ… wycinane w różne ksztaÅ‚ty, dziÄ™ki czemu gonty przypominajÄ… z wyglÄ…du dachówki.