PPG Deco Polska wprowadziła na rynek system kolorantów Ultra Cool, przeznaczony do tworzenia intensywnych i ciemnych kolorów elewacji (tynków i farb). Do tej pory stosowanie takich kolorów wiązało się z ryzykiem szybszego blaknięcia powłok i nadmiernego nagrzewania pod wpływem promieni słonecznych.

Kolorant Ultra Cool:

  • Przeznaczony do kolorowania wyrobów elewacyjnych, gdy wymagane jest podniesienie współczynnika odbicia promieniowania słonecznego HBW (TSR) powłoki malarskiej lub tynku.
  • Zgodnie z instrukcją ITB 447/2009, opisującą wymagania dotyczące współczynnika światła rozproszonego HBW, powinien on wynosić co najmniej 0,20.

Zalety:

  • Zmniejsza skurcze termiczne, powodujące powstawanie spękań.
  • Poprawia komfort przebywania w pomieszczeniach (mniejsze nagrzewanie).
  • Zmniejsza zużycie energii na klimatyzację w budynku.
  • Obniża temperaturę fasady.
  • Zwiększa trwałość powłoki.
  • Większy współczynnik odbijania światła, mniejsze nagrzewanie się fasady.
  • System Ultra Cool zapewnia odbijanie promieniowania podczerwonego widma słonecznego.
  • Dzięki zastosowaniu nowego kolorantu możliwe jest uzyskanie trwałych ciemnych kolorów na fasadach.

Skuteczność izolacji fundamentów w dużej mierze zależy od zastosowania odpowiednich materiałów hydroizolacyjnych i staranności wykonania. Dobór odpowiednich materiałów powinien być poprzedzony badaniem warunków gruntowo-wodnych. Dla każdego indywidualnego przypadku istnieje możliwość dobrania odpowiedniego rozwiązania, tak aby zachować szczelność w punktach szczególnie trudnych do izolacji, takich jak przejścia technologiczne czy naroża.

System izolacji tarasowej przeciwwodnej Ceresit

Specjalnie opracowane materiały elastyczne, takie jak membrana Ceresit BT 18, powłoka elastyczna Ceresit CR 166 oraz elastyczny klej do gresu Ceresit CM 17 idealnie sprawdzają się w izolacji tarasów, na których występują duże naprężenia. Tylko zastosowanie wszystkich elementów systemu tarasowego Ceresit gwarantuje trwały efekt końcowy.