Wybór pokrycia dachowego

Wybór pokrycia dachowego wiąże się z wieloma czynnikami, takimi jak:

 • Cena: Pokrycia dachowe mogą mieć bardzo zróżnicowaną cenę.
  Najdroższe są zazwyczaj dachówki ceramiczne, a najtańsze papy.
 • Estetyka: Wygląd pokrycia dachowego ma duży wpływ na wygląd całego budynku.
  Ważne jest, aby wybrać materiał, który będzie pasował do stylu architektonicznego domu i otoczenia.
 • Właściwości techniczne: Różne materiały pokryciowe mają różne właściwości techniczne,
  takie jak odporność na warunki atmosferyczne, ciężar, czy łatwość montażu.

Ciężar pokrycia:

Jednym z najważniejszych czynników konstrukcyjnych jest ciężar pokrycia. Im cięższy dach,
tym większe obciążenie dla więźby dachowej. W budownictwie mieszkaniowym wyróżnia się:

 • Pokrycia ciężkie: Dachówki ceramiczne i cementowe.
 • Pokrycia lekkie: Papy, blachy dachowe, gonty bitumiczne.

Kąt pochylenia połaci dachowej:

Ważny jest również kąt pochylenia połaci dachowej.
Większość materiałów pokryciowych można stosować tylko przy ściśle określonym kącie pochylenia.

Rodzaje pokryć dachowych:

Dachówki ceramiczne:

 • Wykonane z uszlachetnionej gliny.
 • Dostępne w różnych kształtach, przekrojach i tłoczeniach.
 • Zalety:
  • Duża odporność na temperaturę i ogień.
  • Trwałość.
  • Tłumienie hałasu.
  • Łatwość wymiany pojedynczych dachówek.
  • Możliwość stosowania na dachach o skomplikowanych kształtach.
  • Doskonała wentylacja dachu.

Dachówki cementowe (betonowe):

 • Produkowane z mieszanki cementu, wody, piasku, pigmentów i plastyfikatorów.
 • Tańsze niż dachówki ceramiczne.
 • Zalety:
  • Trwałość.
  • Niepalność.
  • Dobre tłumienie hałasu.
  • Łatwość naprawy.
  • Wytrzymałość na zmiany temperatury i promieniowanie UV.
  • Ograniczają porostanie mchem i wykwity wapienne.
  • Montaż nie wymaga odeskowania więźby dachowej.
  • Nadają się do dachów o skomplikowanych kształtach.

Blachy dachowe:

 • Występują w formie arkuszy.
 • Wykonane z cyny, stali ocynkowanej, aluminium lub miedzi.
 • Zalety:
  • Niepalność.
  • Szczelność.
  • Trwałość.
  • Elastyczność.
  • Niska cena.
  • Lekkość.

Papa:

 • Wykonana z warstwy nośnej nasączonej materiałem bitumicznym.
 • Zalety:
  • Niska cena.
  • Łatwość montażu.
  • Wodoodporność.

Gonty bitumiczne:

 • Prostokątne pasy wykonane z modyfikowanej papy asfaltowej.
 • Imitują wygląd dachówki.
 • Zalety:
  • Niska cena.
  • Łatwość montażu.
  • Wodoodporność.
  • Elastyczność.

Wyróżniamy poszycie dachu
elastyczne oraz sztywne:

Poszycie dachu elastyczne:

 • Jest to wierzchnia warstwa dachu.
 • Przykłady: dachówki ceramiczne, blacha tytanowo-cynkowa.

Sztywne poszycie dachu:

 • Wykonuje się z desek lub materiałów drewnopochodnych (np. płyty OSB lub MFP).
 • Stosuje się je zarówno na dachach stromych, jak i na dachach płaskich.
 • Główne zadania:
  • Zagwarantowanie idealnego podłoża pod pokrycie wierzchnie elastyczne.
  • Ochrona przed wilgocią.

Naprawa więźby dachowej

Naprawa więźby dachowej wymaga dokładnej analizy i fachowej wiedzy.
Poniżej przedstawiamy ogólny zarys procesu naprawy, ale przed rozpoczęciem
prac należy zawsze skonsultować się z doświadczonym dekarzem lub konstruktorem budowlanym.

Oględziny:

 1. Dokonaj szczegółowych oględzin więźby dachowej, najlepiej po zdjęciu pokrycia dachowego.
 2. Sprawdź, czy więźba nie uległa wypaczeniu.
 3. Oceń stopień zużycia drewna: przegnicie, atak owadów lub grzybów.
 4. Zidentyfikuj uszkodzone elementy, które wymagają wymiany lub naprawy.

Usunięcie uszkodzonych elementów:

 1. Usunięte w całości lub częściowo wszystkie uszkodzone elementy, w tym te sąsiadujące z grzybnią.
 2. Usuń zbutwiałe drewno lub drewno w znacznym stopniu uszkodzone przez owady.

Wymiana elementów nośnych:

 1. Wymień nośne elementy więźby po ich wcześniejszym odciążeniu i podparciu sąsiadujących fragmentów.
 2. Nie zawsze konieczna jest wymiana całej krokwi. Czasem wystarczy ją wzmocnić.

Wzmocnienie krokwi:

 1. Wzmocnij krokwie, obkładając je dwustronnie deskami (najczęściej o grubości 32 mm) i skręcając śrubami.
 2. Możesz również podprzeć krokwie dodatkowymi zastrzałami łączącymi je ze słupami.
 3. Innym sposobem jest zmniejszenie obciążenia krokwi przez dodanie dodatkowej belki między istniejące.

Naprawa odkształceń:

 1. W przypadku odkształcenia drewnianej konstrukcji pod ciężarem dachu, wyrównaj powierzchnię krokwi nadbitkami.

Impregnacja:

 1. Zaimpregnuj wszystkie drewniane elementy używane do naprawy więźby przed ich montażem.

Krycie dachu:

 1. Po wymianie wszystkich elementów i naprawie uszkodzeń możesz przystąpić do wstępnego krycia dachu.

Obróbki blacharskie

Funkcje obróbek blacharskich:

 • Uzupełnianie lub uszczelnianie pokrycia dachowego w miejscach, gdzie nie jest to możliwe dla głównego elementu pokrycia.
 • Pełnienie funkcji estetycznej, wpływającej na wygląd całego budynku.
 • Zapewnienie trwałości budynku.

Podstawowe typy obróbek blacharskich:

 • Pas nadrynnowy: Chroni ścianę przed zaciekaniem wody z rynny.
 • Obróbki gzymsów: Zabezpieczają gzymsy przed wilgocią i nadają im estetyczny wygląd.
 • Listwy wykończeniowe, parapety i inne: Wykańczają krawędzie dachu i chronią je przed uszkodzeniami.
 • Pas podrynnowy: Chroni deskę czołową i połać dachu przed zaciekaniem wody.
 • Wiatrownica: Chroni boki dachu przed wiatrem i deszczem.
 • Kosz dachowy: Uszczelnia połączenie dwóch połaci dachu.
 • Obróbki przyścienne: Zabezpieczają miejsce styku dachu ze ścianą.
 • Obróbki komina: Uszczelniają komin i chronią go przed wilgocią.
 • Obróbki ogniomurów: Zabezpieczają ogniomury przed zaciekaniem wody.

Remonty i naprawy kominów w Warszawie

Wystająca ponad dach część komina, najbardziej narażona na wpływy atmosferyczne,
szybko niszczeje, jeśli została wykonana z nieodpowiednich materiałów.

Te materiały szybko tracą wytrzymałość, kruszą się i odpadają fragmentami,
co może nawet doprowadzić do zawalenia się komina.

Remonty starych kominów sprowadzają się zazwyczaj do naprawy odcinka ponad dachem.
Zwykle nie remontuje się natomiast zniszczonych kanałów
spalinowych;
zamiast je naprawiać, montuje się w nich wkłady kominowe.

Na kominach otynkowanych bardzo często dochodzi do odparzenia tynku, który wskutek tego łatwo odpada.
Odpadający tynk może niszczyć pokrycie dachowe, a woda zalegająca w zakamarkach
i pęknięciach spowoduje przyspieszone niszczenie cegieł, z których komin
wymurowano.

Trwałość nowej wyprawy tynkarskiej na kominie można przedłużyć przez zastosowanie:

 • Warstwy szczepnej ze specjalnych preparatów poprawiających przyczepność.
 • Dodatków do zaprawy, które zwiększają jej szczelność i mrozoodporność.

Naprawa dachu. Remonty dachów Warszawa

Ocena skali uszkodzeń:

O tym, czy dach pokryty papą wymaga jedynie naprawy,
czy też konieczne jest położenie nowego pokrycia, decyduje skala uszkodzeń.

Naprawa pęcherzy:

 • Gdy na dachu płaskim jest tylko kilka pęcherzy, z pewnością nie trzeba układać nowego pokrycia.
 • Należy jednak zlikwidować pęcherze.
 • Ostrożnie je przetnij – najlepiej wtedy, gdy na dworze jest słoneczna pogoda.
 • Pozostaw podłoże pod nimi do wyschnięcia – przynajmniej przez parę godzin.
 • Usuń nadmiar papy (powstały w wyniku jej rozciągnięcia).
 • Starannie zaklej dziurę warstwą papy.

Naprawa spękań:

 • Spękania powstające na pokryciach dachowych z papy dotyczą zarówno dachów płaskich, jak i skośnych.
 • Takie uszkodzenia można naprawić i odwlec moment układania nowego pokrycia nawet o kilka lat.
 • Można to zrobić masą dyspersyjną lub asfaltowo-gumową.
 • Pamiętaj, że jest to konserwacja doraźna – brak posypki sprawia,
  że nawet naprawiony dach jest nadal bardzo podatny na
  wpływ czynników atmosferycznych – przede wszystkim promieniowania słonecznego.

Konserwacja:

 • Pokrycia dachowe z pap klasycznych, pap termozgrzewalnych, z mas asfaltowych itp.
  nie są jednak wiecznie trwałe i wymagają przeglądów, napraw i konserwacji lub regeneracji.
 • Konserwacja pokrycia dachu wydłuża jego żywotność i szczelność, tym samym pozwala
  uniknąć znacznie wyższych wydatków związanych z remontem czy wymianą pokrycia.

Kiedy i jak często wykonywać prace konserwacyjne?

 • Pokrycia wykonane z pap klasycznych i termozgrzewalnych niemodyfikowanych
  wymagają konserwacji już po okresie 2 lat eksploatacji.
 • Jednakże stosowane w ostatnich latach lepsze jakościowo papy oraz nowoczesne
  preparaty konserwujące pozwalają na przeprowadzenie pierwszej konserwacji nawet po 4 latach.

Warunki konieczne do przeprowadzenia konserwacji:

 • Papa ostatniej warstwy nie może być zbyt wyjałowiona i osłabiona.
 • Musi wytrzymać skurcz mas asfaltowych występujący przy odparowywaniu rozpuszczalnika lub wody.
 • Papy powinny być związane z podłożem i ze sobą.
 • Pokrycie nie było zbyt często naprawiane.

Papa termozgrzewalna Warszawa

Papa termozgrzewalna to rodzaj materiału bitumicznego, który najczęściej wykorzystywany jest do izolacji dachów.

Zalety papy termozgrzewalnej:

 • Doskonałe właściwości izolacyjne.
 • Wysoka odporność.
 • Łatwość i elastyczność zastosowania.

Zastosowanie papy termozgrzewalnej:

 • Samodzielne pokrycie tymczasowe.
 • Warstwa podkładowa pod każdy rodzaj pokrycia dachowego.

Nasze doświadczenie:

 • Zrealizowaliśmy setki zleceń z wykorzystaniem papy termozgrzewalnej.
 • Zawsze służymy fachowym doradztwem.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!