Usunięcie graffiti z elewacji kamiennej odbywa się metodą hydrościerną.
Z innych powierzchni: przy użyciu wody pod ciśnieniem.
Po zlikwidowaniu malowideł należy zabezpieczyć powierzchnie
poprzez impregnację środkami AGS.

Oferujemy kompleksowe usługi usuwania graffiti z różnego rodzaju powierzchni, w tym:

  • Elewacje budynków
  • Mury
  • Ogrodzenia
  • Pojazdy
  • Witryny sklepowe
  • Inne powierzchnie

Gwarantujemy skuteczne usuwanie graffiti bez uszkodzenia powierzchni.